Věž František

VĚŽ FRANTIŠEK

Těžební (skipová) věž s označením F4 se nachází v areálu bývalého černouhelného Dolu František v Horní Suché. Počátek těžby v tomto dolu se datuje k  roku 1911, kdy začalo hloubení první těžební jámy, poslední vozík byl vytěžen 30. června 1999. Za celou dubu své historie důl vydal celkem 59 144 518 tun černého uhlí. (Podrobněji viz Wikipedia)

Většina areálu prošla v nedávné minulosti významnou proměnou. Původní stavby a zařízení dolu byly odstraněny a obec Horní Suchá z oblasti vytvořila moderní průmyslovou zónu s příznačným názvem: František.

Železobetonová těžní věž F4, která zaujímá plochu 586 m2 a dosahuje výšky 85,5 m, je však jednou z původních staveb dolu, která nemohla být s ohledem na okolní zástavbu zdemolována. Zůstává tedy i nadále nepřehlédnutelnou dominantou obce a připomínkou bohaté těžební historie regionu.

Obec Horní Suchá se snaží pro věž najít alternativní využití, a tak vyvstala myšlenka jejího zapojení v projektu AIR BORDER, jakožto stanoviště pro specializovaná měření přenosu znečištění ovzduší. Věž je umístěna v centru Ostravsko Karvinské průmyslové oblasti, v blízkosti hranice s Polskem. To umožní zkoumání přenosu znečištění z různých skupin zdrojů znečišťování ovzduší, typických pro daný region. Její výška pak umožní provádět kontinuální měření téměř 90 m nad zemí. Zde bude nainstalováno speciální zařízení pro odběr prachových částic v závislosti na směru větru. Bude tak možné zkoumat, z jakých směrů znečištění přichází a přesněji vyčíslit jeho přenos v rámci regionu.

 

Pohled na původní areál Dolu František v 80. letech: